Site Overlay

Diverse informasjon

Biler

Beboerne må ha parkeringsplass i garasjeanlegget til alle husstandens kjøretøy.

Beboernes biler skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. Her er det kun korttidsparkering dersom du skal hente noe eller kjøre ut igjen om kort tid.

El-biler og hybridbiler

Sameiet fikk sommeren 2018 etablert anlegg for el-biler eller hybrid-biler i garasjen. For anskaffelse av godkjent ladestasjon betales en egenandel til sameiet. For bestilling av ny ladestasjon, kontakt styret.

Branninnstruks

Se egen fane kalt «Brannvern».

Dugnad

Styret innkaller til dugnad to ganger i året, vår og høst. Alle oppfordres til å delta. Dugnadene er viktige både for vedlikehold av sameiet inne og ute, f.eks. vask av deler av fellesarealet eller ettersyn av hyblene. Men dugnadene er også viktige sosiale sammenkomster – her blir vi bedre kjent med både hverandre og med sameiet.

FDV-permer

For informasjon om plantegninger og diverse annet om byggene – kontakt styret.

Fellesboder

Det er en fellesbod i hver blokk, og disse er kun for sameiets felles eiendeler.

Filter i ventilasjonsanlegget

I hver leilighet står en motor til anlegget. Her er to filtre som må skiftes (minst) en gang pr år på eget initiativ og egen kostnad. Filter kan kjøpes hos GK Norge på Strandvegen 144 c, eller du kan bestille dem direkte på nettsiden til produsenten Flexit.no.

Forsikring

Sameiet er forsikret hos forsikringsselskapet Tryg fom. 22.06.23. Avtalenummer/polisenummer er 8660083. Skader meldes styret.

Garasjeporter

Ved feil kontakt styret.

Grilling

KUN gassgrill skal benyttes. Kullgrill er ikke lov å bruke i henhold til Brannforskriftene for boligblokker.

Grøntareal

Sameiet engasjerer eksterne firmaer til gressklipping mm. Stell og vedlikehold av uteområdene gjøres også under de to årlige dugnadene. Alle beboere oppfordres til å holde det pent og ryddig på vårt fine område.

Heis

Heisene sjekkes jevnlig av eksterne (KONE). Dersom det er noen uregelmessigheter med heisene, kontakt styret.

Hybel

Sameiet disponerer en hybel med to sengeplasser i hver blokk. Den som leier, må selv sørge for sengetøy, toalettpapir, såpe, etc. Dersom du har reservert eller fått nøkkel, men ikke skal ha den likevel, meld raskt fra til hybelansvarlig fordi det kan være andre som står på venteliste. Utleieprisen er kr 200 per døgn. Maksimal leielengde pr gang er 14 dager.

Henvendelse om leie bør gjøres minst en uke før leiedato fordi de to som har nøkler til hyblene kan være fraværende på ønskede datoer.

Ansvarlig for hybelbooking: Nina Smaadal: nina.smaadal@uit.no, tlf: 971 53 882.

Både sameiere og leietakere kan leie gjestehyblene. Gjestehyblene skal rengjøres etter bruk, og dette informeres det om både skriftlig ved nøkkelutlevering og ved oppslag i hybelen. Ansvaret for rengjøring har den beboer i sameiet som har leid hybelen. Rengjøringen sjekkes av sameiets ansvarlige. Hvis utleid hybel ikke rengjøres, kan man nektes utleie senere. Hybelleien betales inn til konto 1503.04.51721 snarest mulig etter bruk. Betalingen må skje fra den beboer som har leid hybelen og dato og hvilken hybel (A eller B) må angis på betalingen. For utleie til jul og nyttår blir det sendt ut en epost til alle beboerne om at de skal melde sin interesse for leie i jul/nyttår innen 1. oktober. Deretter blir det fordelt på de interesserte. Hvis det er flere som ønsker på samme datoene blir det loddtrekning mellom disse. Har noen av disse leid gjestehyblene året før får de ikke være med på loddtrekningen.

Internett

Sameiet har felles internett-avtale med HomeNet som betales som en spesifisert del av felleskostnadene.

Lyspærer til fellesarealer

Vår vaktmester fra All-Tjeneste AS går en runde hver 14. dag og sørger bl.a. for å skifte lyspærer.

Navneskilt

Styret oppfordrer alle til å sørge for at praksisen med like navneskilt på ringeapparatet utenfor blokkinngangene opprettholdes. Enkeltskilt skal ha dimensjonen 2,55cm (bredde) 1,3cm (Høyde).

Styret oppfordrer like sterkt alle til å bestille ensartede navneskilt til postkassene. Dette må den enkelte betale selv. Skilt skal ha dimensjonen 9,4 (bredde)/5,7 (høyde) og festes på innsiden av postkassedøren.

Dette kan bestilles hos

Fagtrykk Idé AS, Postboks 2367, 9271 Tromsø

Telefon 77 67 78 30 | Mobil 995 78 444

www.fagtrykkide.no – rolf@fagtrykkide.no

Nøkler

Ny nøkkel til leilighetene bestilles via styret. Et bestillingsskjema med ønsket antall og 7-sifret nøkkelkode sendes til styreleder. Bestilte nøkler fåes i posten og betales i oppkrav av den enkelte.

Parabol

Kan ikke monteres.

Parkering

Beboere skal parkere i garasjeanlegget hele året

Parkering ute

Parkeringsplassene ute er kun for korttids- og gjesteparkering. Hvis gjesters bil parkerer over natt skal det plasseres en synlig lapp innenfor frontruta som sier at bileier er gjest hos leilighet som angis med navn og/eller leilighetsnummer.

Reklame – post og avis

Vær vennlig og kast dette selv, det skal ikke legges på gulvet eller på bordet ved postkassene.

Renhold

Fellesarealer innendørs blir vasket av rengjøringsbyrå en gang i uken.

Ski og sportsutstyr

Skal oppbevares i egen bod, men en felles utstyrsbod i hver blokk er avsatt til ski/skiutstyr.

Snøbrøyting

Snøbrøyting blir utført av Pedersen Brøyting. Biler må ikke stå til hinder for brøytingen.

Strømavtale

Det er ikke inngått felles strømavtale med noen leverandører.

Sykkelparkering

Sykler parkeres på angitte plasser, se også ordensreglene.

Søppelhåndtering

Ruller med avfallsposer i alle farger leveres av Remiks og er lagret i rommet under trappa i A-blokkas hovedinngang, Brinkvegen 41. For beboere i B-blokka som ikke har nøkkel til A-blokka er det enkelt å komme seg dit ved å ta turen gjennom garasjen. Husk å sortere avfallet: matavfall i grønne poser, plastavfall i blå poser, aviser, papir og lettkartong i røde poser, melkepapp mm i oransje poser, og restavfall i vrengte handleposer. A-blokkas avfalls-kastetårn er det midterste, mens B-blokka har tilgang til begge de to andre.

Terrasser/Verandaer

Hver eier har ansvar for vedlikehold av trevirket på terrassene/verandaene i leilighetene.

Jotun terrassebeis * Produktkode 9050 * Farge: Strå.

Dette er brukt på plattingen og sittebenker ute. Anbefales brukt på egne terrasser også.

Uteavskjerming

Følgende retningslinjer for utvendig solavskjerming ble vedtatt på det ekstraordinære sameiermøtet 1. juni 2015:

Vedtektene til Sameiet Brinken Terrasser, §12, siste avsnitt, gjelder. Søkeren må spesifisere hvilke vinduer søknaden gjelder for. Søkeren må følge styrets anvisninger som er listet opp nedenfor for slik å få et enhetlig preg:

Leverandør: Avskjerming AS

Type / modell: Fixscreen

Duk farge: Mørk – fargekode duk. 2053/92

Toppboks form: Firkantet

Toppboks farge/systemfarge: Natureloksert aluminium, samme farge som profiler rundt vindu, tak, altan.

Annet:

Montering skal utføres av leverandøren.

Det er ikke lov å sette opp sol- eller vind-registrator.

Vaktmester

Vår vaktmester fra All-Tjeneste AS går en runde hver 14. dag og har byggeteknisk tilsyn. Oppdager du feil eller mangler, lyspærer som må skiftes e.a., si i fra til styret.

Vannbåren varme

Fra teknisk rom i kjellerne i Brinkvegen 41 og Brinkvegen 47 går varmt vann i rør til hver enkel leilighet og sirkulerer der i gulvene. I et fordelingsskap i hver leilighet sendes vannet rundt i de forskjellige kretsene/rommene. Temperaturen styres av kontrollbokser for hver enkel krets. Alle må selv sørge for vedlikehold og jevnlig service av ventilene i fordelingsskapene, skifting av batteri i kontrollboksene mm. Sameiets rørleggerfirma har i mange år vært Åge Nilsen AS.

Ventilasjonsanlegg

Ved feil i leilighet, kontakt GK Elektro på eget initiativ og kostnad, Fiolvegen 15, Tromsø.

Vindusvask

Vindusvask utvendig gjøres av vårt rengjøringsbyrå (Renholdsgruppen AS) en gang i året

TV

Sameiet har ingen felles avtale.