Site Overlay

Brannvern

Branninstruks for Sameiet Brinken Terrasser

Ved brannalarm:

  • Sjekk om det er røyk og/eller brann i din egen leilighet. Prøv å slokke/begrense et eventuelt branntilløp med husbrannslangen. Lukk alle dører og vinduer.
  • Alle må raskt forlate leilighetene (ikke bruk heis) og samles utenfor hovedinngangene nr 41 (blokk A) og nr 47 (blokk B).
  • Alarmen slås av på betjeningspanelene i nr 41 og nr 47 etter at årsak til alarmen er klarlagt og alle beboere er informert.
  • Alarmen er kun lokal og går ikke til Tromsø Brannvesen. Hvis det virkelig er brann, varsles brannvesenet snarest på telefon 110.
  • På betjeningspanelet må alarmsted sjekkes og sammenholdes med kart (O-plan) over varslerne. Sjekk også om slokkeanlegg er aktivert.
  • Hvis det er helt sikkert at det ikke er brann, slås alarmen av slik: 1. Åpne opp betjeningspanelet med å vri nøkkelen til betjeningsstilling «åpen». 2. Trykk på knappen «Avstill klokker». 3. Trykk deretter inn tilbakestillingsknappen «Tilbakestill» ved å holde inne knappen i 2 sekunder. 4. Lås betjeningspanelet ved å vri nøkkelen til betjeningsstilling «låst».

Forebygging av brann:

  • Vær forsiktig med å lage mat eller brenne levende lys hvis du er trett eller i et annet rom
  • Det skal ikke lagres gjenstander i gangene eller i garasjen (unntak: ett dekkskift), da dette vil hindre rømningsveiene ved eventuell mørklegging eller røyklegging, og det vil også kunne fremme en brannutvikling.
  • For at nødetatene (brann, politi, ambulanse) raskt skal kunne finne fram til rett leilighet ved utrykning, også i mørke og røyk, bør alle ha små og helst selvlysende adresselapper klistret på dørene sine (eksempel på tekst: Brinkvegen 41 H0301).
  • Gassflasker f.eks. til utegrill skal ikke oppbevares i kjellerbod/parkeringsplass (jf. DSBs retningslinjer).

Nyttig informasjon:

Vårt alarmsystem er levert av firmaet Honeywell Fire Safety, og vi har avtalenummer SK116384. Deres telefonnummer er 32 24 48 00/81544045, og de har lokale folk her i Tromsø.

Alarmsystemet i blokk A og blokk B er atskilt. Hvis alarmen utløses i garasjen, vil begge blokkene varsles. Brannalarmen er også koblet til heisene, til en brannvegg midt i garasjen, og til trykksettingsanlegg i Brinkvegen 41 og 47. Ved brannalarm går heisene til 1. etasje og sperres for bruk, branndøren i garasjen felles ut, og trykksettingsanlegget setter de to oppgangene under overtrykk for å hindre røyklegging.

Det er 4 leiligheter i Brinkvegen 41 som deler et gassanlegg der felles beholder er plassert utenfor inngangen med rør inne i blokka. Dette anlegget er strengt kontrollert og sertifisert.