Morbi imperdiet sed eros id mollis.

Vivamus convallis convallis interdum. Suspendisse porttitor faucibus dignissim. Ut risus felis, fringilla sit amet ligula vel, molestie dignissim leo. Morbi sed justo ornare, pulvinar erat nec, bibendum orci. In vel eros ut orci sollicitudin sollicitudin eget in lacus. Aliquam erat volutpat. Duis enim lectus, aliquam vitae luctus vel, vestibulum et augue.

Diverse informasjon

Biler

Beboerne må ha parkeringsplass i garasjeanlegget til alle husstandens kjøretøy.

Beboernes biler skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. Her er det kun korttidsparkering dersom du skal hente noe eller kjøre ut igjen om kort tid.

El-biler eller hybrid-biler

Det er mulig å skaffe ladestasjon for el-biler eller hybrid-biler i garasjen. For anskaffelse av ladestasjon betales en egenandel til sameiet på kr 12 000 (før 1. juli 2018 kr 8 750) pr leilighet. For bestilling av godkjent ladestasjon, kontakt styret.

Branninnstruks

Se egen fane

Dugnad

Styret innkaller til dugnad 2 ganger i året, vår og høst. Alle oppfordres til å delta.

FDV-permer

Plantegninger + div. om byggene, fargekoder – kontakt styret.

Fellesboder

1 bod i hver blokk, kun for sameiets eiendeler

Filter i ventilasjonsanlegget

I hver leilighet står en motor til anlegget. Her er 2 filtre som må skiftes 1 gang pr år på eget initiativ og egen kostnad. Filter kan kjøpes hos GK Norge på Strandveien - 77 66 51 80.

Forsikring

Sameiet er forsikret hos If Forsikring via Bonord. Skader meldes styret.

Garasjeporter

Ved feil kontakt styret.

Grilling

KUN gassgrill skal benyttes. Kullgrill er ikke lov å bruke i henhold til Brannforskriftene for boligblokker.

Grøntareal

Sameiets hagekomité tar seg av beplantingen på fellesarealene.

Heis

Dersom det er noen uregelmessigheter med heisene, kontakt styret.

Hybel

Sameiet disponerer 1 hybel i hver blokk med 2 sengeplasser. Den som leier, må utstyre leilighetene selv med sengetøy, toalettpapir, såpe, etc. Dersom du har reservert eller fått nøkkel, men ikke skal ha den likevel, meld fra til hybelansvarlig fordi det kan være andre som står på venteliste.Utleieprisen er kr 150 per døgn. Maksimal leielengde pr gang er 14 dager. Henvendelse om leie bør gjøres minst en uke før leiedato fordi de to hybelansvarlige kan være fraværende.

Hybelansvarlige for blokk A: Nina Smaadal: nina.smaadal@uit.no, tlf: 97153882.

Hybelansvarlige for blokk B: Ingebjørg Mydland: ingebjorg.mydland@hotmail.com, tlf 91145679.

Begge kan leie ut begge hybler hvis den andre er bortreist. Både sameiere og leietakere kan leie gjestehyblene. Gjestehyblene skal rengjøres etter bruk, og dette informeres det om både skriftlig ved nøkkelutlevering og ved oppslag i hybelen. Ansvaret for rengjøring har den beboer i sameiet som har leid hybelen. Rengjøringen sjekkes av sameiets ansvarlige. Hvis utleid hybel ikke rengjøres, kan man nektes utleie senere. Hybelleien betales inn til konto 1503.04.51721 snarest mulig etter bruk. Betalingen må skje fra den beboer som har leid hybelen og dato og hvilken hybel (A eller B) må angis på betalingen. For utleie til jul og nyttår blir det sendt ut en epost til alle beboerne om at de skal melde sin interesse for leie i jul/nyttår innen 1. oktober. Deretter blir det fordelt på de interesserte. Hvis det er flere som ønsker på samme datoene blir det loddtrekning mellom disse. Har noen av disse leid gjestehyblene året før får de ikke være med på loddtrekningen.

Internett

Sameiet har felles internett-avtale med HomeNet som betales som en spesifisert del av felleskostnadene. Større datakapasitet kan bestilles individuelt fra HomeNet.

Lyspærer til fellesarealer

Vår vaktmester fra All-Tjeneste AS går en runde hver 14. dag og skifter lyspærer.

Navneskilt

Styret oppfordrer alle til å sørge for at praksisen med like navneskilt på ringeapparatet utenfor blokkinngangene opprettholdes. Enkeltskilt skal ha dimensjonen 2,55cm (bredde) 1,3cm (Høyde).

Styret oppfordrer like sterkt alle til å bestille ensartede navneskilt til postkassene. Dette må den enkelte betale selv. Disse skal ha dimensjonen 9,4 (bredde)/5,7 (høyde) og festes på innsiden av postkassedøren.

Dette kan bestilles hos

Fagtrykk Ide AS

Postboks 2367 | 9271 Tromsø

Telefon 77 67 78 30 | Mobil 995 78 444

www.fagtrykkide.no - rolf@fagtrykkide.no

Nøkler

Ny nøkkel til leilighetene må bestilles av styret, send ønsket antall og 7-sifret nøkkelkode til styret. Bestilte nøkler hentes og betales av den som har bestilt hos KABA Møller Undall på Strandskillet i Tromsø sentrum.

Parabol

Kan ikke monteres.

Parkering

Beboere skal parkere i garasjeanlegget hele året

Parkering ute

Parkeringsplassene ute er kun for korttids- og gjesteparkering. Hvis gjesters bil parkerer over natt skal det plasseres en synlig lapp innenfor frontruta som sier at bileier er gjest hos leilighet som angis med navn og/eller leilighetsnummer.

Plenklipping

Gjøres i 2014 og 2015 av All-Tjeneste AS.

Reklame - post og avis

Vær vennlig og kast dette selv, det skal ikke legges ved på gulvet/bordet ved postkassene.

Renhold

Fellesarealer innendørs blir vasket av rengjøringsbyrå 1 gang i uken.

Ski og sportsutstyr

Skal oppbevares i egen bod, men en felles utstyrsbod i hver blokk er avsatt til ski/skiutstyr.

Snøbrøyting

Snøbrøyting blir utført av firma som styret har inngått avtale med. Biler må ikke stå til hinder for brøytingen. Biler som står på parkeringen skal ha parkeringsbevis.

Strømavtale

Det er ikke inngått strømavtale med noen leverandører.

Sykkelparkering

Sykler parkeres på angitte plasser, se også ordensreglene.

Søppelposer

Søppelposer i alle farger er lagret under trappa i A- blokkas hovedinngang.

Terrasser/Verandaer

Hver eier har ansvar for vedlikehold av trevirket på terrassene/verandaene i leilighetene.

Jotun terrassebeis * Produktkode 9050 * Farge: Strå.

Er brukt på plattingen og sittebenker ute. Anbefales brukt på egne terrasser også.

Uteavskjerming

Se vedtektenes paragraf 12, siste avsnitt. I tillegg ble følgende etningslinjer for utvendig solavskjerming vedtatt på det ekstraordinære sameiermøtet 1. juni 2015:

Vedtektene til Sameiet Brinken Terrasser, §12, siste avsnitt, gjelder. Søkeren må spesifisere hvilke vinduer søknaden gjelder for. Søkeren må følge styrets anvisninger som er listet opp nedenfor for slik å få et enhetlig preg:

Leverandør: Avskjerming AS

Type / modell: Fixscreen

Duk farge: Mørk – fargekode duk. 2053/92

Toppboks form: Firkantet

Toppboks farge/systemfarge: Natureloksert aluminium, samme farge som profiler rundt vindu, tak, altan.

Annet:

Montering skal utføres av leverandøren.

Forbud mot sol- eller vind-registrator

Vaktmester

Vår vaktmester fra All-Tjeneste AS går en runde hver 14. dag og har byggeteknisk tilsyn. Oppdager du feil eller mangler, lyspærer som må skiftes e.a., si i fra til styret.

Ventilasjonsanlegg

Ved feil i leilighet, kontakt GK Norge på eget initiativ og kostnad, Strandveien - 77 66 51 80.

Vindusvask

Vindusvask utvendig gjøres av rengjøringsbyrå 1 gang i året

TV

Sameiet har ingen felles avtale.